+ přihlášení   + nová registrace   + zapomenuté heslo
neconazub.cz >

Obchodní podmínky

Všeobecná ustanovení

Provozovatelem je:
BELdental, s.r.o.
Mojmírovců 799/45
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČ: 28570219
DIČ: CZ28570219 – plátce DPH

Tel: +420 596 638 223, e-mail: obchod@beldental.cz.

Tyto obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti mezi prodávajícím a kupujícím. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (zákon č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.neconazub.cz. Spotřebitelskými smlouvami jsou smlouvy kupní, smlouvy o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. prodávající. Dodavatel/Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Kupující/Spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tyto obchodní podmínky tvoří nedílnou součást každé kupní smlouvy, vzniklé v rámci internetového prodeje mezi prodávajícím a kupujícím, což kupující v plném rozsahu a bez výhrad akceptuje zasláním vyplněného objednávkového formuláře prodávajícímu. Odeslaná objednávka zboží je závazné uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím, který na jejím základě zboží z vlastních finančních prostředků zajistí.

Objednání zboží

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Objednání zboží nastává v okamžiku, kdy si kupující vybere zboží v internetovém obchodě www.neconazub.cz a odešle prodávajícímu řádně vyplněný objednávkový formulář spolu se svými kontaktními údaji. Pokud nebude objednávkový formulář řádně a správně vyplněn, nelze jej považovat za závaznou objednávku. Po odeslání objednávky se kupujícímu automaticky odešle zpráva na jím uvedenou e-mailovou adresu, (kterou uvedl při vyplňování objednávkového formuláře). Zpráva znamená zaevidování jeho objednávky, obsahuje kopii objednávky a objednávké číslo, které je důležité při komunikaci. Pokud kupující takovouto zprávu na svůj e-mail neobdrží, musí upozornit prodávajícího e-mailem: obchod@beldental.cz, nebo telefonicky: +420 596 638 223. Prodávající si vyhrazuje právo v určitých případech zpětně nechat potvrdit objednávku a v určitých případech vyžadovat platbu předem na účet. V případě odmítnutí kupujícím je tato objednávka považována za neplatnou. Prodávající odpovídá dle ust. § 616 občanského zákoníku spotřebiteli za to, že prodávaná věc je při převzetí ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

Cena výrobků

Cena výrobků uváděna na internetových stránkách www.neconazub.cz je včetně DPH a je cenou konečnou. Uvedené slevy jsou počítány až ze závěrečného součtu. Ke každé zásilce je automaticky připočteno poštovné a balné (viz platební a dodací podmínky).


Dodací podmínky

Zboží je kupujícímu dodáno na adresu, kterou vyplnil v objednávkovém formuláři. Tato adresa se tedy může lišit od jeho trvalého bydliště. Na této adrese bude kupující vyzván k převzetí a zaplacení objednaného zboží. Za objednané zboží je kupující povinen prodávajícímu zaplatit cenu platnou v den objednávky.

Termín dodání

Pokud je zboží skladem je prodávajícím garantována expedice do pěti pracovních dnů. Pokud je k dodání jen část zboží, bude kupující dotázán, zda má zájem o zaslání zboží ve více zásilkách, nebo počká až bude zásilka kompletní. Poštovné bude účtováno ke každé zásilce. Jestliže by z nějakého důvodu mělo dojít k překročení termínu 15 pracovních dnů, kupující bude o zpoždní e-mailem informován. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu obchod@beldental.cz a sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Pokud převzetí zásilky kupujícím je stvrzeno podpisem v dokladech dopravce, na dodatečné reklamace neúplnosti nebo poškození dodávky nebude brán zřetel.

Možné způsoby platby:

Platba na dobírku – zboží je odesláno společností PPL Czech Republic a peníze jsou inkasovány dopravcem při předání zboží. Dopravce Vám předem zavolá a domluví s Vámi předávku dle Vašich instrukcí.
Platba předem na bankovní účet – platbu za zboží je možné zaslat převodem na náš bankovní účet, č. účtu: 107 - 2696750297 / 0100 . Jako variabilní symbol uvádějte objednávkové číslo (zaslané potvrzovacím e-mailem). Zboží bude expedováno jakmile bude platba připsána na bankovní účet prodávajícího, případně dle dohody.

Poštovné a balné

Osobní odběr pro zákazníky z Ostravy: (osobní odběr probíhá v Ostravě* a předchází mu e-mail od provozovatele, že zboží je připraveno k odběru).

V sídle:
BELdental,s.r.o.
Mojmírovců 799/45
709 00 Ostrava

Tel: 596 638 223
obchod@beldental.cz

V prodejně:
Prodejna ústní hygieny Věžičky
budova SBD Poruba
Porubská 1015/17
708 00 Ostrava

Tel: 595 626 874
prodejna@beldental.cz

DOPORUČENĚ PPL 115,- Kč 95,- Kč
Osobní odběr pro zákazníky z Ostravy (osobní odběr probíhá v Ostravě (*) a předchází mu e-mail od provozovatele, že zboží je připraveno k odběru) Osobní odběr 0,- Kč 0,- Kč
Zásilka je vždy pojištěna proti ztrátě, poškození a úbytku.
Za zásilky nad 3.000,- Kč je poštovné a balné zdarma.
Poštovné a balné do jiných států je řešeno individuálně. Dle ceníku České pošty.

Záruční doba a reklamace

Na veškeré zboží nabízené prostřednictvím internetového obchodu www.neconazub.cz je poskytována plná záruka dle platných legislativních předpisů a dle záručních podmínek výrobce. Vady musí kupující uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu. Při uplatnění reklamace je potřeba zaslat zboží na adresu provozovny a do zásilky přibalit reklamační list. Reklamační list musí obsahovat Vaše údaje, popis zboží, popis závady, datum a Váš podpis. Dále by měl obsahovat prohlášení, že s výrobkem nebylo manipulováno jinak, než jak je uvedeno v návodu k výrobku. Uvádějte, prosím, i Vaše telefonní číslo nebo emailovou adresu, abychom Vám mohli průběžně informovat o stavu reklamace.

Při uplatnění reklamace je nutné doložit:

  • doklad o nákupu zboží (případně kopii)
  • záruční list (pokud byl vystaven)
  • reklamační list, kde jsou uvedené Vaše kontaktní údaje a popis závady

Reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno včetně veškerého příslušenství, které bylo v balení u výrobku, nesmí být mechanicky poškozeno a mělo by být v originálním obalu. Opravené zboží bude kupujícímu zasláno zpět poštou nebo kurýrní službou na náklady prodávajícího.


Odstoupení od kupní smlouvy a vrácení zboží

Při uzavření kupní smlouvy prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. telefonu, emailu a e-shopu, má kupující spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu ust. § 53 odst. 7 občanského zákoníku. V případě, že je kupní smlouva uzavřena prostřednictvím internetového obchodu www.neconazub.cz, má kupující právo vrátit bez udání důvodů celou zásilku nebo i její část do 14 dnů od obdržení zásilky. Toto odstoupení oznámí písemně na adresu provozovatele anebo e-mailem a zboží zašle zpět na adresu provozovatele běžným balíkem. Nezasílejte dobírkou – zboží nebude přebráno!
Odstoupit od smlouvy bez udání důvodů nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy u zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Odstoupení od kupní smlouvy ze strany spotřebitele Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Kromě případů, kdy je odstoupení od smlouvy výslovně ujednáno, nemůže spotřebitel odstoupit od smluv podle ust. § 53 odst. 8.občanského zákonku. Doporučujeme při využití práva na odstoupení od smlouvy zboží vrátit v původním a neporušeném obalu. Uplatní-li spotřebitel právo na odstoupení od smlouvy podle odstavce 7 § 53 o. z., má dodavatel právo pouze na náhradu skutečně vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční částky nejpozději do 30 dnů od odstoupení, a to způsobem, který si spotřebitel při odstoupení od smlouvy zvolí (převod na bankovní účet, složenkou, výplatou hotovosti na provozovně).

Odstoupení od kupní smlouvy ze strany prodávajícího, právo na změnu ceny

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že objednané plnění se stane nemožným.

  • objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího.
  • prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy, dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky.
  • prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy v případě, že po potvrzení objednávky zjistí věrohodným způsobem skutečnosti zakládající důvodné obavy o tom, že nabízené zboží nesplňuje zákonné podmínky pro volný prodej na trhu nebo nesplňuje podmínky bezpečnosti, či zboží, které má prodávající k dispozici, začne vykazovat závady a poruchy nezaviněné prodávajícím, kdy prodávající nebude schopen zajistit dodání zboží v minimálně běžné kvalitě.

V těchto případech bude kupující neprodleně kontaktován a bude s ním dohodnut další postup. Pokud kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat náhradu škody, která bude prodávajícímu způsobena.

Podmínky vrácení peněz

Zboží musí být neporušené, zabalené v originálním obalu. Balení nesmí být v žádném případě otevřeno a zboží nést známky použití. Kupující musí odeslat zásilku do 14 dnů ode dne obdržení zásilky. Vrácená zásilka musí obsahovat kompletní dokumentaci (pokud je součástí záruční list, návod k obsluze, dodací list) a kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky. Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoliv za poštovné, balné a dobírkové. Zboží zasílejte pouze běžnou balíkovou poštou,dobírka nebude přijata.

Vrácené zboží zašlete na adresu:

BELdental, s.r.o.
Mojmírovců 799/45
709 00 Ostrava-Mariánské Hory

V zásilce uveďte informace o adrese pro vrácení peněz, popřípadě uveďte číslo bankovního účtu, důvod vrácení a podpis. Po splnění výše uvedených podmínek zašleme sumu složenkou nebo na Váš bankovní účet, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží.


Závěrečná ustanovaní

Ochrana osobních údajů
Provozovatel internetového obchodu www.neconazub.cz zpracovává a používá se souhlasem kupujícího jeho osobní údaje. Zasláním své objednávky vyjadřuje kupující svůj souhlas s tím, aby jím uvedené osobní údaje (zejména jméno, příjmení a adresa) byly zpracovávány a vedeny v databázi prodávajícího. Tento souhlas je oprávněn kupující kdykoliv písemně odvolat, po jeho odvolání přestane prodávající nadále zpracovávat osobní údaje kupujícího. Dále má kupující právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Při zpracovávání osobních údajů plní prodávající povinnosti vyplývající ze zákona č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů. Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně pro potřeby prodávajícího (zejména za účelem plnění povinností a výkonu práv z kupních smluv a za účelem zasílání informací o zboží prodávajícího kupujícím), jsou řádně zabezpečeny proti zneužití a nejsou předávány třetím osobám s výjimkou, kdy je to nezbytné pro řádné splnění kupní smlouvy (např. sdělení adresy pro doručení zboží). Uzavřená kupní smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Obrázky výrobků použité na stránkách www.neconazub.cz mohou být pouze ilustrační a v žádném případě neodpovídáme za jejich barevnou přesnost a odchylky ve vybavení změněné výrobcem.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 15.9.2009. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

ODBĚR NOVINEK

Chci být informován
e-mailem o slevách a novinkách

INFO BOX

Jak vzniká zubní kaz a jak mu předejít

Bakterie způsobující zubní kaz tvoří zubní povlak, tzv. plak, který se usazuje na zubech, speciálně při okraji dásně a v mezizubních prostorech.
celý článek ...


Halitóza, čili špatný dech

Pokud jste někdy jednali s někým, komu bylo silně cítit z úst, víte, jaký může mít tento zdánlivě banální problém na dopad celého jednání.
celý článek ...